Spolupracujúca advokátska kancelária

Právne služby

Spolupracujeme s advokátskou kanceláriou s týmom šikovných právnikov. Riešime v potrebných prípadoch účtovné, daňové, obchodnoprávne a ďalšie otázky, ktoré je potrebné v živote spoločnosti riešiť. Advokátska kancelárie poskytuje konzultácie, analýzy a posúdenia právnych otázok vypracovanie zmluvných dokumentov, zastupovanie pre súdmi a orgnámi. Poskytuje právne služby v rôznych oblastiach, najmä:

  • Obchodné právo: Zmeny a zápisy v registroch.
  • Pracovné právo: Pracovnoprávna agenda v rámci klientských potrieb.
  • Daňové právo: Riešenie daňových otázok v rámci zmluvných dokumentov, jednotlivých situácií, pri nastavovaní akvizícií, zastupovanie v prípade daňovej kontroly.
  • Právo duševného vlastníctva: Nastavenie vzťahov s dodávateľmi, odberateľmi, riešenie licencií, ochrana značky a ďalšie otázky súvisiace s právom duševného vlastníctva.
  • Compliance agenda: Podnikateľské poradenstvo pre súlad s právnymi predpismi.

Bezplatné bonusy pre našich klientov

Vaša spokojnosť je pre nás číslo 1. Ako BONUS preto poskytujeme našim klientom bezplatné konzultácie počas celého roka.

Zároveň, na požiadanie poskytujeme aj priebežné výsledky počas roka, tak aby bol klient spokojný, vedel sa pripraviť na koniec roka a nebol prekvapený jeho výsledkom.

Kontakt

Spojte sa s nami

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov.