Daňový poradca

Ing. Róbert Janeček

Ing. Róbert Janeček je od roku 2005 daňovým poradcom, členom SKDP, č. licencie 765/2005. Od roku 2009 je tiež znalcom v odbore Ekonómia a manažment zapísaný v zozname znalcov vedený MS SR, evidenčné číslo: 914512. Svoju odbornú prax vykonáva ako partner v spoločnosti CCS Tax, k.s. a je osobou zodpovednou za výkon znaleckej činnosti v znaleckej organizácii Corporate Value s.r.o.. Prioritne sa venuje daňovému poradenstvu v oblasti dane z príjmov a DPH s medzinárodným presahom, transakčnému poradenstvu a expertnej činnosti pre malé a stredné podniky.