Auditorka

Ing. Jana Polašová

Ing. Jana Polašová je známa svojou dôslednosťou, precíznosťou a schopnosťou detailne analyzovať finančné údaje. Jej odbornosť a presnosť ju robia vynikajúcou vo vyhľadávaní potenciálnych rizík a nezhôd.
Svoje skúsenosti si postupne buduje, stále sa vzdeláva a udržiava krok s najnovšími zmenami v oblasti audítu a legislatívy. So svojimi dlhoročnými skúsenosťami v oblasti audítu a finančného overovania, je kľúčovým členom našho skúseného tímu.
S Ing. Janou Polašovou v našom tíme máte istotu, že váš audit bude vykonaný s maximálnou starostlivosťou a profesionalitou. Jej oddanosť a nasadenie sú zárukou pre kvalitnú auditársku službu, ktorá bude presne zohľadňovať vaše potreby. V spolupráci s ňou môžete očakávať nielen efektívny audit, ale aj cenné rady a odporúčania, ktoré vám pomôžu dosiahnuť vaše finančné ciele.