Ekonómka

Ing. Jana Kotasová

Ing. Jana Kotasová má bohaté skúsenosti v oblasti rekonštrukcie účtovníctva. Jej prístup sa vyznačuje dôkladným analyzovaním existujúcich účtovných záznamov a postupov, s cieľom identifikovať a opraviť prípadné chyby, nedostatky či nezrovnalosti v evidencii finančných transakcií.
Pri rekonštrukcii účtovníctva sa zameriava na presnú obnovu histórie transakcií a zároveň na zabezpečenie súladu s platnými legislatívnymi a účtovnými štandardmi.
Jej odborné znalosti sa však neskrývajú len v oblasti účtovníctva. Ing. Jana Kotasová je tiež zanietenou odborníčkou na nastavovanie optimálneho fungovania vnútropodnikových informačných systémov, čo zabezpečuje plynulý tok informácií medzi rôznymi oddeleniami a pomáha zefektívniť celkový riadiaci proces.
Svojím prístupom k rozboru finančných výkazov prispieva k lepšiemu porozumeniu finančnej situácie spoločnosti a dokáže identifikovať potenciálne skryté rezervy, čím prispieva k zlepšeniu finančného a ekonomického hospodárenia podniku.