Spolupracujúci GDPR konzultant

JUDr. Frederik Ravas

Frederik Ravas je špecialista v oblasti GDPR a ePrivacy. Právna prax ho po skončení štúdia viedla k oblastiam obchodného práva, práva moderných technológií, duševného vlastníctva, práva v marketingu, softvérového práva a compliance vo firmách. Z compliance ho najviac oslovili oblasti ochrany osobných údajov. To ho viedlo k založeniu spoločnosti securion, ktorá sa venuje primárne GDPR a ePrivacy. So svojím tímom, ktorý sa skladá z právnikov, IT pracovníkov, marketérov a špecialistov na kybernetickú bezpečnosť zabezpečuje komplexné služby v oblasti ochrany osobných údajov.